Komisja Weryfikacyjna i warszawski rynek nieruchomości: wyzwania i rozwiązania - Business Breakfast with Magnusson

-

Location: office Magnusson, ul. Bielańska 12, 2nd floor, Warsaw

Belgijska Izba Gospodarcza jako partner wydarzenia ma przyjemność zaprosić Państwa na śniadanie biznesowe organizowane przez naszą firmę członkowską Magnusson. Tematem spotkania będzie:

Komisja Weryfikacyjna i warszawski rynek nieruchomości: wyzwania i rozwiązania

W Warszawie, jej historia wciąż rzutuje na dzisiejszy rynek nieruchomości. W 1944 r. znacjonalizowano wszystkie grunty w stolicy. Często wadliwie, wskutek czego po 1990 r. wielu właścicieli uzyskało zwrot swojego mienia. Niestety w trakcie procesów reprywatyzacyjnych dochodziło czasami do patologii. Do zbadania prawidłowości procesów reprywatyzacyjnych powołano Komisję Weryfikacyjną.

Podczas śniadania biznesowego poruszymy następujące kwestie:

  • Jaka jest podstawa prawna dla działalności Komisji Weryfikacyjnej?
  • Jakie mogą być implikacje decyzji podejmowanych przez Komisję Weryfikacyjną?
  • Jakie kroki podjąć, gdy w sprawie nieruchomości zapadła decyzja Komisji Weryfikacyjnej lub gdy dokonano wpisu ostrzeżenia do księgi wieczystej nieruchomości?
  • Jakie wnioski można wysnuć na podstawie dotychczasowych decyzji podjętych przez Komisję Weryfikacyjną oraz relacji z właścicielami gruntów, których te decyzje dotyczyły?

Wydarzenie jest bezpłatne. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Belgian Business Chamber as an event partner has the pleasure of inviting to a business breakfast organized by our member Magnusson. The theme of the meeting will be:

The Review Panel and the Warsaw real estate market: challenges and solutions

History continues to stamp its mark on the Warsaw real estate market. All land in the city was nationalised in 1944. Because the process was often flawed many owners were able to recover their property after 1990. Reprivatisation was also not free from abnormalities. Many of these reprivatisations are being verified by a Review Panel.

During the Business Breakfast we will discuss the following topics:

  • What is the legal basis for the Review Panel work?
  • What may be the implications of the decisions made by the Review Panel?
  • What can you do when your property was affected by the Review Panel’s decision or by a red flag entry to the land and mortgage register?
  • What can we learn from the real life examples of the Review Panel decisions and further relations with affected land owners?

The evnt is free.

PROGRAM/AGENDA:

9:00 – kawa, lekkie śniadanie
9:30 – początek dyskusji
10:30 – sesja pytań i odpowiedzi

9:00 – coffee & light breakfast
9:30 – the discussion starts
10:30 – Q&A session

PRELEGENCI/SPEAKERS:

*Please be informed that by completing the event registration form below you agree for processing of your personal data by the Belgian Business Chamber and receving e-mails. For more information please read our Privacy Policy (pdf below).

Prices

Participation as Price PLN net
Member 000
Non-Member 000
Other 000

Go back

Platinum Members

Gold Members

Silver Members