Tax and Legal Breakfast with Russell Bedford

-

Location: Russell Bedford Poland Sp. z o.o. Atlas Tower 123 A Jerozolimskie avenue, 02-017 Warsaw

Meeting program:
09:30 - 10:00 – Registration and welcome coffee
10:00 - 11:00 – Tax revolutions in 2020.– PhD Andrzej Dmowski
11:00 - 11:30 – Coffee break
11:30 – 12:30 – Settlement of transactions between related entities - transfer pricing documentation
under the new rules in 2019 and 2020.– Leszek Dutkiewicz
12:30 – 13:00 – Summary and conclusions - discussion

The event is free.

Trainers:

PhD Andrzej Dmowski

Managing Partner. Since 2011, he is one of the Managing Partners in the Russell Bedford Poland and a member of the board of Directors of Russell Bedford International - consulting companies operating in over 90 countries around the world.
Author of the book "Transfer pricing", co-author of the commentary "Corporate Income Tax Act", author of publications on Tax law.

Permissions and certificates:

 • Attorney at Law – entry no. KAT/Adw/975 - District Bar Council in Katowice
 • Statutory Tax Advisor – entry no. 10965
 • Statutory Restructuring Advisor – entry no.: 1071
 • Certified Public Accountant in Ireland (CPA) No 017057
 • Certified Internal Controls Auditor (CICA) No 09111859
 • Certified Fraud Examiner (CFE) No 530439

Leszek Dutkiewicz

Managing Partner. Director of the office in Katowice. Since 2011 associated with the Russell Bedford Poland. In the years 2008 - 2011 he worked for leading consulting companies (Ernst & Young, KPMG, BDO) providing tax consulting services.
He specializes in Tax and business law, primarily in the area of ​​transaction prices, Tax proceedings and Tax planning. Author of publications on topics related to Tax, civil and international law. PhD student at the Faculty of Law and Administration of the University of Silesia.


Śniadanie prawno-podatkowe z Russell Bedford

Agenda:
09:30 - 10:00 – Rejestracja oraz powitalna kawa
10:00 - 11:00 – Rewolucje w podatkach w roku 2020. –dr Andrzej Dmowski
11:00 - 11:30 – przerwa kawowa
11:30 – 12:30 – Rozliczanie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – dokumentacja cen
transferowych na nowych zasadach w roku 2019 i 2020. – Leszek Dutkiewicz
12:30 – 13:00 – Podsumowanie i wnioski - dyskusja

Wydarzenie jest bezpłatne.

Prowadzący:

Dr Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający. Od 2011 roku pełni funkcję jednego z Partnerów Zarządzających w korporacji Russell Bedford Poland, oraz członka zgromadzenia dyrektorów Russell Bedford International - firm doradczych działających w ponad 90 krajach na całym świecie.
Autor książki „Ceny Transferowe”, współautor komentarza „Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych”, autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Prelegent na wykładach i szkoleniach z zakresu prawa podatkowego.

Uprawnienia i certyfikaty

 • Doktor Nauk Prawnych – Uniwersytet Warszawski – Wydział Prawa i Administracji
 • Adwokat – nr wpisu 975 - Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach
 • Doradca Podatkowy – nr wpisu: 10965
 • Doradca Restrukturyzacyjny – nr wpisu: 1071
 • Certified Public Accountant in Ireland (CPA) No 017057 - Biegły Rewident w Irlandii
 • Certified Internal Controls Auditor (CICA) No 09111859 - Międzynarodowy Audytor Wewnętrzny nr 09111859
 • Certified Fraud Examiner (CFE) No 530439 – Międzynarodowy Biegły ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych nr 530439

Leszek Dutkiewicz

Partner. Dyrektor biura w Katowicach .Od 2011 roku związany z kancelarią Russell Bedford Poland. W latach 2008 – 2011 pracował dla czołowych firm doradczych (Ernst & Young, KPMG, BDO) świadcząc usługi z zakresu doradztwa podatkowego.
Specjalizuje się w prawie podatkowym i gospodarczym, przede wszystkim w zakresie cen transakcyjnych, postępowań podatkowych oraz optymalizacji podatkowej. Autor publikacji o tematyce związanej z prawem podatkowym, cywilnym i międzynarodowym. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

*Please be informed that by completing the event registration form below you agree for processing of your personal data by the Belgian Business Chamber and receving e-mails. For more information please read our Privacy Policy (pdf below).

Prices

Participation as Price PLN net
Member 000
Non-Member 000
Other 000

Registration form

Please add 8 and 2.

Go back

Platinum Members

Gold Members

Silver Members