Employee Capital Plans (PPK) from the employer's perspective

-

Employee Capital Plans (PPK) from the employer's perspective - questions and answers from Rödl & Partner.

In 2020, most domestic companies will be required to implement Employee Capital Plans. The PPK will become one of the most important elements of the national pension system and employee benefit package. What are the practical aspects of the implementation and functioning of the PPK in the company? Rödl & Partner will answer these and other questions during the meeting in Wrocław. 

 

Place and date: 

Thursday 6 February 2020

Rödl & Partner

Nicolas Business Center

św. Mikołaja 19, 50-128 Wrocław

 

Agenda:

09:45 - 10:00 - Registration and welcome coffee

10:00 - 11:30 - Principles of introduction of the PPK and information obligations of the employer 

 • procedure for establishing PPK
 • structure of contributions
 • management and operation contract
 • transfer payments/resignation of an employee from PPK

11:30 - 11:45 - Coffee break

11:45 - 12:45 - Employee and PPK

 • criminal liability
 • resignation of the employer
 • PPK and RODO - the role of the employer

12:45 - Questions and networking

 

-------

Pracownicze Plany Kapitałowe z perspektywy pracodawcy – pytania i odpowiedzi z Rödl & Partner.

W 2020 roku do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych zobowiązana będzie większość krajowych przedsiębiorstw. Plany staną się jednym z ważniejszych elementów krajowego systemu emerytalnego i pakietu świadczeń pracowniczych. Jakie są praktyczne aspekty wdrażania i funkcjonowania PPK w firmie? Na to i inne pytania Rödl & Partner odpowie Państwu podczas spotkania we Wrocławiu. 

 

Miejsce i data: 

Czwartek 6 luty 2020

Rödl & Partner

Nicolas Business Center

św. Mikołaja 19, 50-128 Wrocław

 

Agenda:

09:45 - 10:00 –  Rejestracja i powitalna kawa

10:00 - 11:30 – Zasady wprowadzenia PPK i obowiązki informacyjne pracodawcy 

 

 • procedura tworzenia PPK
 • struktura składek
 • umowa o zarządzanie i prowadzenie
 • wypłaty transferowe/rezygnacja pracownika z PPK

11:30 - 11:45 – Przerwa kawowa

11:45 - 12:45 – Pracownik a PPK

 • odpowiedzialność karna
 • rezygnacja pracodawcy
 • PPK a RODO – rola pracodawcy

12:45 – Pytania i networking

 

Zgłoszenia do dnia 4.02.2020 lub do wyczerpania miejsc.

Prices

Participation as Price PLN net
Member Free of charge
Non-Member Free of charge
Other Free of charge

Registration form

What is the sum of 7 and 5?

Go back

Platinum Members

Gold Members

Silver Members