Mediacje gospodarcze w sporach z sektorem publicznym

Location: Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Al. Jerozolimskie 93, Warszawa

   

„Okrągły stół” pod Honorowym patronatem Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Mariusza Haładyja.

Od 2017 roku istnieją nowe rozwiązania legislacyjne, ułatwiające prowadzenie mediacji pomiędzy sektorem prywatnym a publicznym. Jasno określone kryteria zawierania ugód pomiędzy stronami umożliwiły urzędnikom częstsze sięganie po pozasądowe rozstrzyganie sporów. Ma to tym większe znaczenie, że coraz więcej celów publicznych delegowanych jest w formie konkursów i przetargów do sektora prywatnego, co generuje dodatkowe punkty sporne pomiędzy stronami.  Po ponad dwóch latach obowiązywania nowych przepisów, przyszedł czas na podsumowanie dotychczasowych doświadczeń.

Do udziału w debacie zaprosiliśmy stronę publiczną, zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorządowym, przedsiębiorców, a także organy kontrolne nadzorujące prawidłowość podejmowanych decyzji o mediacji. Dzięki temu będziemy mogli wspólnie przyjrzeć się barierom, które w dalszym ciągu przeszkadzają w rozwoju tego modelu rozwiązywania sporów oraz wypracować rekomendacje dla obu stron procesu.

Program konferencji:

9.45–10.00 Rejestracja uczestników, poranna kawa

10.00 Rozpoczęcie konferencji i słowo wstępne

10.10–11.30 Czy sektor publiczny mediuje z sektorem prywatnym?

Jakie narzędzia mają urzędnicy podejmujący decyzje o mediowaniu z sektorem prywatnym i docelowo zawarciu ugody? Jaka jest rola Prokuratorii Generalnej w tym zakresie? Rodzaje sporów, w których najczęściej dochodzi do zawarcia ugody. Jakie bariery napotykają przedsiębiorcy będący w sporze z jednostkami sektora finansów publicznych? Czy i jak działają przepisy / narzędzia wspierające rozwój mediacji w Polsce?

Do udziału w panelu zostali zaproszeni:

 • Mariusz Haładyj, Prezes, Prokuratoria Generalna
 • Michał Olszewski, Wiceprezydent, Miasto st. Warszawa
 • Kamila Strzelczak, Dyrektor ds. Kontroli i Wsparcia Operacyjnego, SAFEGE Oddział w Polsce (SUEZ)
 • Tomasz Żuchowski*, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
 • Kamil Furman, Dyrektor Działu Prawnego, Eurovia Polska
 • Przedstawiciel PKP PLK*
 • Moderator: Ewelina Stobiecka, Koordynator, mediator MCM

11.30–11.45 Przerwa kawowa

12.00–13.30 Bariery i problemy związane z zawieraniem ugód z sektorem publicznym.

Główne kryteria kontroli ugód. Czy w ramach kontroli stawiane są pytania o otwartość i skuteczność urzędników dążenia do zawarcia ugody? Problemy przedsiębiorców w negocjacjach z sektorem publicznym. Wykonalność ugody.

Do udziału w panelu zostali zaproszeni:

 • Andrzej Adamczyk*, Minister Infrastruktury
 • Lilianna Bogusz, Dyrektor Departamentu PPP, Ministerstwo Rozwoju
 • Tomasz Latawiec, Prezes, SIDIR
 • Hubert Nowak, Prezes Urząd Zamówień Publicznych
 • Robert Proczko, Dyrektor Biura Eksperckiego, Warbud
 • Zbigniew Wrona, p.o. Dyrektora, Departament Prawny i Orzecznictwa Kontrolnego, NIK
 • Moderator: Jakub Świtluk, mediator MCM

13.30–13.40 Zakończenie konferencji, podsumowanie

* udział do potwierdzenia

Organizatorem wydarzenia jest Międzynarodowe Centrum Mediacji powołane przez pięć izb gospodarczych: Belgijska Izba Gospodarcza, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce, Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza. Misją MCM jest ułatwianie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz wprowadzanie i promocja najwyższych standardów związanych z polubownym rozwiązywaniem sporów w biznesie.

*Please be informed that by completing the event registration form below you agree for processing of your personal data by the Belgian Business Chamber and receving e-mails. For more information please read our Privacy Policy (pdf below).

Prices

Participation as Price PLN net
Member 400
Non-Member 400
Other 400

Go back

Platinum Members

Gold Members

Silver Members