ASB Group is growing and opens its fifth office in Toruń, Poland

We are proud to announce that ASB Group, a provider of accounting, tax advisory, payroll, transaction advisory and corporate services, opens its fifth office, in Toruń, Poland. Currently, the Group is present in Prague, Warsaw, Budapest, and Bratislava and employs over 250 employees, and the newly opened office in Toruń is the second one in Poland.

The new office is an answer to increasing market demand and clients’ needs. The decision of opening a new location confirms ASB’s Group strategy of dynamic growth and providing best-in-class services.

The team in Toruń will provide accounting and payroll services and will support Warsaw’s specialists assisting local and international clients. Newly opened office is located in the heart of picturesque Toruń’s Old Town Square. The town is a perfect place to create a talented team providing high-level services, which will support ASB’s clients and will contribute to the company’s development.

“The opening of a new office in Toruń is our natural path of growth and an important step for our company”, says the Managing Director of ASB in Poland, Przemek Oleksy. “The addition of another location in Poland will allow us to provide our services on a larger scale. Our plans include building up a stable team of accountants and payroll specialists”, adds Oleksy.

ASB Group is present in the CEE market for over 17 years. Established in 2002 in Prague, has its offices in four countries and delivers comprehensive professional services for international and local business clients.

https://asbgroup.eu/en/news/asb-group-grows-and-opens-office-in-toru%C5%84-poland/

------------------------------------

Z dumą informujemy, że ASB Group, profesjonalny dostawca usług w zakresie księgowości, doradztwa podatkowego, kadr i płac, doradztwa transakcyjnego i usług korporacyjnych, otwiera swoje piąte biuro, tym razem w Toruniu. Obecnie, grupa ASB posiada już biura w Pradze, Warszawie, Budapeszcie i Bratysławie, zatrudniając ponad 250 pracowników, zaś nowootwarte biuro jest drugim w Polsce.

Otwarcie nowego biura jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku i potrzeby klientów. Decyzja o otwarciu potwierdza strategię ASB Group, która zakłąda dynamiczny wzrost i świadczenie najwyższej jakości usług.

Zespół w Toruniu będzie świadczył usługi księgowe i kadrowo-płacowe, wspierając przy tym warszawskich specjalistów w obsłudze lokalnych i międzynarodowych klientów. Nowootwarte biuro mieści się na malowniczym Starym Rynku w Toruniu. Miasto to, jest idealnym miejscem do budowania silnego zespołu, który będzie świadczył wysokiej jakości usługi, a tym samym wspierał klientów ASB i przyczyniał się do rozwoju firmy.

“Otwarcie nowego biura w Toruniu jest naszą naturalną ścieżką rozwoju i ważnym krokiem dla naszej firmy”, powiedział Przemek Oleksy, Dyrektor Zarządzający ASB w Polsce. “Dzięki temu bedziemy mogli świadczyć nasze usługi na jeszcze większą skalę. Nasze plany zakładają zbudowanie stabilnego zespołu księgowych i specjalistów kadr i płac” dodaje Oleksy.

ASB Group jest obecna na rynku Europy Środkowo-Wschodniej od ponad 17 lat. Założona w 2002 roku w Pradze, posiada swoje biura w czterech krajach, dostarczając kompleksowe usługi dla międzynarodowych i lokalnych klientów.

https://asbgroup.eu/en/news/asb-group-grows-and-opens-office-in-toru%C5%84-poland/

Go back

Platinum Members

Gold Members

Silver Members