Business trip or posting

'Business trip’ and ‘posting’ are different and often incorrectly used terms. In Poland these solutions are based on separate regulations. Moreover, the application of each of them results in different tax and contribution effects.

Read more: pl.vgd.eu

------

"Podróż służbowa" oraz "oddelegowanie" to dwa różne i często niepoprawnie stosowane terminy. W Polsce te dwa rozwiązania bazują na osobnych regulacjach prawnych. Co więcej, zastosowanie ich skutkuje odmiennymi efektami podatkowo-składkowymi.

Czytaj więcej: pl.vgd.eu

Go back

Platinum Members

Gold Members

Silver Members