Social

Jeszcze do 5 sierpnia można nominować osoby, które rozwijają odpowiedzialny biznes

Jeszcze do 5 sierpnia można nominować osoby, które rozwijają odpowiedzialny biznes

Do czwartku 5 sierpnia potrwa nabór kandydatur do 4. edycji nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”. To okazja, by wyróżnić osoby, które poprzez swoje zaangażowanie i realizowane projekty przyczyniają się do popularyzacji rozwiązań z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju.

Nagroda „Ludzie, którzy zmieniają biznes” przyznawana jest osobom, które poprzez swoją działalność zawodową oraz zaangażowanie poza miejscem pracy przyczyniają się do upowszechniania idei społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce, a także do dokonania realnych zmian w instytucjach, w których pracują, prowadzących do tego, aby zarządzanie nimi było bardziej odpowiedzialne.

W czwartej edycji nagroda zostanie przyznana za działania zrealizowane w latach 2019 – 2020. Oceny kandydatur dokona eksperckie jury (poznaj skład >>).

Zgłoszenia należy przesyłać do 5 sierpnia (przedłużony termin) poprzez formularz >>

– Biznes w Polsce zmienia się dzięki wysiłkowi konkretnych osób. Poprzez naszą nagrodę chcemy docenić ich trud w działaniach na rzecz realizacji zasad zrównoważonego rozwoju w firmach. Warto wskazywać dobre przykłady, które mogą stać się inspiracją dla innych. To ważne zwłaszcza dziś, w dobie zmieniających się paradygmatów, a także wyzwań dotyczących odbudowy gospodarek po pandemii oraz poszukiwania nowych wzorców i modeli biznesowych. Wraz z jury zachęcam serdecznie do nadsyłania zgłoszeń i docenienia osób, które zmieniają biznes w Polsce – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zgłoszenia przyjmowane są w dwóch kategoriach głównych: „biznes”„sektor pozabiznesowy” (kategoria zależna od miejsca zatrudnienia kandydata/tki) oraz w pięciu kategoriach specjalnych:

  • zarządzanie różnorodnością,
  • wolontariat pracowniczy,
  • gospodarka w obiegu zamkniętym,
  • ochrona klimatu,
  • innowacje społeczne.

Nabór kandydatur trwa do 5 sierpnia 2021 roku. Zgłoszenia kandydatur należy dokonać poprzez formularz online >>

Więcej informacji o kategoriach 4. edycji Nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes” znajduje się na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/nagroda/kategorie

***

 

Patroni: Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan

Patroni medialni: BIZON – Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny w MUZO.FM, Chrońmyklimat.pl, IMM – Instytut Monitorowania Mediów, NGO.pl, PRoto.pl


 

Źródło: https://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/docenmy-tych-ktorzy-zmieniaja-biznes-w-polsce/

 

Receive articles like this in your mailbox

Stay up-to-date with all BBC news information, events, and more with our BBC newsletter.