Ekspansja belgijskiego funduszu. Polska jednym z celów

Biorąc pod uwagę kapitał inwestycyjny w wysokości 50 proc., możliwości inwestycyjne funduszu wynoszą teraz blisko 400 milionów euro.

FRI 2 to zamknięty fundusz inwestycyjny, który zajmuje się inwestowaniem jedynie w europejskie, peryferyjne nieruchomości handlowe – grupy pojedynczych obiektów oraz w zintegrowane centra handlowe, z docelowym IRR netto 10 proc.  rocznie. Fundusz poczynił już inwestycje wynoszące 105 milionów euro w nieruchomości nabyte w Rumunii, Polsce i Czechach, a zespół inwestycyjny Mitiska REIM aktywnie szuka okazji inwestycyjnych w Polsce oraz w Europie Zachodniej, Środkowej i Wschodniej. Trzecia i ostatnia runda pozyskiwania funduszy prawdopodobnie nastąpi we wrześniu 2016.

Dynamiczne zebranie funduszu FRI nastąpiło po sukcesie pierwszego funduszu Mitiska REIM FRI 1, który został zawiązany w 2013 roku i zbudował portfolio łącznie 19 centrów handlowych w Belgii, Francji, Rumunii, Polsce, Czechach i Serbii.

Źródło: www.propertynews.pl

Go back

Platinum Members

Gold Members

Silver Members