2020: Invoices for receipts – only with a purchaser’s tax ID number on a receipt

From January 1, 2020, Polish regulations regarding issuing invoices for receipts are to change. Entrepreneurs will be able to issue an invoice for a receipt only if a seller places a purchaser’s tax identification number on the receipt. In this article there were some questions answered:
- How fast should an invoice be issued for a receipt?
- What are the penalties for not placing the purcharser's tax ID number on a receipt?
- What is the purpose of providing with the purchaser’s tax ID number on a receipt?

More: pl.vgd.eu/en

-------------

Od 1 stycznia 2020 r., nastąpią zmiany w przepisach dotyczących wystawiania faktur do paragonów. Przedsiębiorcy będą mogli wystawić fakturę do paragonu tylko wtedy, gdy sprzedawca umieści NIP nabywcy na paragonie. W poniższym artykule udzielono odpowiedzi na kilka pytań:
- Jak szybko należy wystawić fakturę za paragon?
- Jakie są kary za niepodanie NIP nabywcy na paragonie?
- Jaki jest cel podania NIP nabywcy na paragonie?

Więcej: pl.vgd.eu/pl

 

Go back

Platinum Members

Gold Members

Silver Members