Mediacje gospodarcze w sporach z sektorem publicznym

Sektor publiczny i prywatny usiądzie do okrągłego stołu podczas konferencji „Mediacje gospodarcze w sporach z sektorem publicznym”

Czy możliwe jest zawieranie ugód w sporach pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym? Przekonają się o tym już we wtorek 14 stycznia br. uczestnicy konferencji pt. „Mediacje gospodarcze w sporach z sektorem publicznym”.

Spotkanie w formule „okrągłego stołu” zorganizowane przez Międzynarodowe Centrum Mediacji odbędzie się w siedzibie Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej zostało objęte patronatem Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej.
Wprowadzone w 2017 roku rozwiązania legislacyjne znacząco usprawniły prowadzenie mediacji pomiędzy sektorem prywatnym a publicznym. Klarowne opisanie kryteriów zawierania ugód pomiędzy stronami ułatwiły częstsze sięganie po narzędzia pozasądowego rozstrzyganie sporów. Zmiana ta zyskała szczególne znaczenie w obliczu stale rosnącej się liczby celów publicznych delegowanych do sektora prywatnego w formie konkursów i przetargów, potencjalnie zwiększając tym samym ryzyko powstania sporów pomiędzy stronami. Po ponad dwóch latach obowiązywania nowych przepisów, przyszedł czas na podsumowanie dotychczasowych doświadczeń.

Do udziału w debacie zaproszeni zostali przedstawiciele strony publicznej szczebla centralnego i samorządowego, przedsiębiorcy, a także organy kontrolne nadzorujące prawidłowość podejmowanych decyzji o mediacji, by omówić postępy w tym obszarze, wspólnie przyjrzeć się barierom, które w dalszym ciągu przeszkadzają w rozwoju sprawnego modelu rozwiązywania sporów oraz wypracować rekomendacje dla obu stron procesu.

- Jako Francusko-Polska Izba Gospodarcza zaangażowaliśmy się w budowanie dialogu pomiędzy stroną prywatną a sektorem publicznym, aby mediacje gospodarcze mogły zaistnieć i były efektywnie prowadzone. Jesteśmy przekonani, że polubowna forma rozwiązania sporów jest o wiele bardziej skuteczna, przede wszystkim tworząc płaszczyznę do długofalowej współpracy pomiędzy stronami. Dlatego celem konferencji jest zarówno wymiana doświadczeń każdej ze stron, jak i rzetelna analiza najistotniejszych trudności w korzystaniu z mediacji, by tym samym wypracować rekomendacje działań zwiększających ich stosowanie w rozwiązywaniu sporów gospodarczych – podkreśla Joanna Jaroch-Pszeniczna, Przewodnicząca Rady MCM, Wicedyrektor Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej.

W Debacie m.in. wezmą udział:

  • Mariusz Haładyj, Prezes, Prokuratoria Generalna
  • Michał Olszewski, Wiceprezydent, Miasto st. Warszawa
  • Małgorzata Gołyńska-Minkiewicz, Naczelnik wydziału Wydział Prawny i Analiz Rynku PPP, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
  • Hubert Nowak, Prezes Urząd Zamówień Publicznych
  • Zbigniew Wrona, Radca Prezesa, Najwyższa Izba Kontroli
  • Przedstawiciele firm z sektora prywatnego


Pełen program konferencji dostępny jest na stronie www.ccifp.pl w zakładce wydarzenia. Spotkanie jest bezpłatne dla przedstawicieli sektora publicznego oraz przedstawicieli mediów (po uprzedniej akredytacji: anna.piejko@ccifp.pl).

Go back

Platinum Members

Gold Members

Silver Members