Podatek akcyzowy – zmiany w Polsce w 2019 roku

Nowelizacja Ustawy o Podatku Akcyzowym – jakie zmiany dotkną podatnika w najbliższym czasie

Akcyza jest podatkiem konsumpcyjnym dotyczącym towarów wymienionych w Ustawie o podatku akcyzowym, sprowadzanych do Polski na drodze WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru) bądź importu, który obok podatków PIT i VAT jest głównym źródłem dochodów budżetu Państwa. Jest on nakładany na towary o wysokiej akumulacji zysku, co oznacza, że koszt ich produkcji jest niewielki, podczas gdy przychody z ich sprzedaży są relatywnie wysokie, a zysk wygenerowany przy obrocie towarami akcyzowymi przejmuje w prostej drodze Skarb Państwa.


Więcej: pl.vgd.eu/pl/

The excise duty – changes in Poland in 2019

Amendment to the Excise Tax Act – what changes will affect the taxpayer in the near future

An excise tax is a consumption tax on goods that are listed in the Excise Tax Act and conveyed to Poland via intra-community acquisition or import. The excise tax is – apart from PIT and VAT – a main source of income for the state budget. It is imposed on goods characterized by a high accumulation of profit, which means that the cost of their production is small, while the income from their sale is relatively high, and the profit generated on the turnover of excise goods is taken over by the State Treasury.

More: pl.vgd.eu/en/

Go back

Platinum Members

Gold Members

Silver Members