Rozwiązania procedury cywilnej w zakresie zastosowania mediacji.

Belgijska Izba Gospodarcza, Polsko – Hiszpańska Izba Gospodarcza, Brytyjsko Polska Izba Handlowa, Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce, Włoska Izba Handlowo – Przemysłowa w Polsce wraz z Międzynarodowym Centrum Mediacji (MCM) zapraszają na spotkanie poświęcone rozwiązaniom procedury cywilnej w zakresie zastosowania mediacji oraz zestawieniu najważniejszych instrumentów prawnych z mediacją w tle.


Ostatnie dwa lata w ustawodawstwie dotyczącym procedury cywilnej sprzyjały wspieraniu mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania konfliktów. Począwszy od nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego, które weszły w życie 1 stycznia 2016 roku a skończywszy na zmiana w ustawie o finansach publicznych obowiązującej od 1 czerwca 2017 roku, a dotyczących zawierania ugód z sektorem publicznym.

Podczas spotkania, w krótkiej prezentacji, przedstawione zostaną znowelizowane przepisy oraz praktyczne ich aspekty, niezbędne w pracy prawników obsługujących spory przedsiębiorstw. Zapraszamy również do wymiany doświadczeń i otwartej dyskusji dotyczącej różnych aspektów wykorzystania mediacji w rozwiązywaniu konfliktów.

SPOTKANIE ADRESOWANE JEST DO:
- członków zarządów i właścicieli firm podejmujących strategiczne decyzji dotyczące sporów w biznesie i metod ich rozwiązywania,
- prawników wewnętrznych przedsiębiorstw,
- prawników praktyków.

PROWADZĄCY:
Dr Ewelina Stobiecka, inicjator i koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji przy Izbach Gospodarczych, radca prawny, partner zarządzający w Kancelarii Taylor Wessing w Warszawie, członek Zespołu ds. Prawa Gospodarczego przy Ministrze Inwestycji i Rozwoju.

Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim i jest bezpłatne dla firm zrzeszonych w izbach organizujących seminarium oraz zaproszonych gości.

Link do rejestracji poniżej.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRLsolwxRg-25Psq55sdXxiD1XnfRIw3M18XVUeFbRI4lyaA/viewform

Serdecznie zapraszamy!

Go back

Platinum Members

Gold Members

Silver Members