Spotkanie Premiera Mateusza Morawieckiego z 14 bilateralnymi Izbami Gospodarczymi w Polsce

W dniu 17 maja br. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Warszawie z przedstawicielami oraz firmami członkowskimi czternastu bilateralnych Izb Gospodarczych – Amerykańskiej, Austriackiej, Brytyjskiej, Belgijskiej, Francuskiej, Hiszpańskiej, Irlandzkiej, Kanadyjskiej, Niderlandzkiej, Niemieckiej, Włoskiej, Szwajcarskiej, Skandynawskiej oraz Portugalskiej, która przewodniczyła spotkaniu.

Obecne na spotkaniu Izby reprezentują największych inwestorów zagranicznych działających na polskim rynku, zrzeszają razem ponad 3500 firm, które tworzą około 1,5 mln miejsc pracy w Polsce.

Spotkanie było okazją do poznania statusu projektów związanych z Planem Odpowiedzialnego  Rozwoju ogłoszonego przez Premiera Morawieckiego, a także do poznania odpowiedzi na liczne, nurtujące inwestorów, pytania dotyczące m.in. dalszego istnienia i roli stref ekonomicznych, powodów braku akcesji Polski do strefy euro, problemów związanych z malejącym bezrobociem, zatorów w procesach rejestracji firm, ściągalności podatków, kwestii środowiskowych, przetargów w sektorze budowlanym, reformy działalności polskich biur handlowych za granicą oraz innych kwestii ważnych z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

 

Podkreślano również rolę komunikacji z inwestorami jako klucza do dobrej współpracy, a także utrzymania atrakcyjności Polski jako miejsca dla inwestycji zagranicznych. Uczestnicy spotkania wyrazili otwartość na dialog i chęć współpracy, w tym w zakresie procesu umiędzynarodowiania działalności polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych.

Go back

Platinum Members

Gold Members

Silver Members