Urlop wypoczynkowy a zmiana pracy

Annual leave when changing a job

Zdarza się, iż zmieniamy miejsce zatrudnienia w trakcie roku, w połowie miesiąca, z przerwą pomiędzy zatrudnieniami lub też bez niej. Określenie przysługującego nam w takiej sytuacji pozostałego urlopu bywa problematyczne. W artykule zamieszczamy kilka wskazówek, na co należy zwrócić uwagę, wyliczając należny nam urlop. Na podstawie przedstawionych przykładów z łatwością odpowiemy sobie na pytanie, ile urlopu powinien nam przydzielić nowy pracodawca.
Link: https://pl.vgd.eu/newsroom/urlop-wypoczynkowy-a-zmiana-pracy/

 

It happens that we change employment during the year, in the middle of the month, with or without a gap between jobs. Determining the remaining annual leave we are entitled to in such a situation can be problematic. In the article, we provide some tips on what to pay attention to when calculating the leave we are entitled to. Based on the presented examples, we can easily answer the question of how much leave a new employer should give us.

Link: https://pl.vgd.eu/en/newsroom/annual-leave-when-changing-a-job/

Go back

Platinum Members

Gold Members

Silver Members