PPK dla pracodawcy – 10 dni przed terminem zawarcia umowy o zarządzanie

-

SZCZEGÓŁY WYDARZENIA

TERMIN: 16.10.2020

NARZĘDZIE: platforma GoToWebinar

ORGANIZACJA: Webinar prowadzony w jęz. polskim

CZAS TRWANIA: 10:30 – 11:45

ZAPISY: https://attendee.gotowebinar.com/register/2562438646916508171

TEMAT: „PPK dla pracodawcy – 10 dni przed terminem zawarcia umowy o zarządzanie.”

 

SZCZEGÓŁOWA AGENDA

PRELEGENT: Emil Smogorzewski, Senior Associate, Labour Law Department, PETERKA & PARTNERS Poland

  1. wybór instytucji finansowej, konsultacja ze związkami zawodowymi/reprezentacją pracowników;
  2. zawarcie umowy o zarządzanie PPK;
  3. obowiązki pracodawcy wobec pracowników związane z wdrożeniem PPK;
  4. dokumenty wymagające opracowania bądź zmiany przy wdrożeniu PPK;
  5. obligatoryjne i dobrowolne wpłaty do PPK – wpływ na wynagrodzenie pracowników i koszty pracodawcy;
  6. PPK a postępowanie egzekucyjne przeciwko pracownikowi;
  7. sankcje grożące pracodawcy za naruszenie obowiązków związanych z wdrożeniem i prowadzeniem PPK.

 

PRELEGENT: Jolanta Rustecki, HR Manager, VGD

  1. Naliczenie składek PPK na liście płac
  2. Praktyczne aspekty wdrożenia i obsługi PPK

Prices

Participation as Price PLN net
Member Free of charge
Non-Member Free of charge
Other Free of charge

Go back

Platinum Members

Gold Members

Silver Members