Szkolenie z zagranicznych zamówień publicznych

-

Szkolenie zdalne z zagranicznych zamówień publicznych

Rynki: Belgia i Francja

28.04.2020, godz. 9:00-14:30

 

Szkolenie odbędzie się w formie webinaru w ramach projektu „Zagraniczne zamówienia publiczne w Twojej firmie”, które Wielkopolska Grupa Prawnicza realizuje wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Co zapewniamy?

 • wsparcie szkoleniowe/ pokazujemy możliwości pozyskania zamówień publicznych na poszczególnych rynkach zagranicznych
 • wsparcie doradcze/ pomagamy firmom przejść przez procedurę związaną z postępowaniem o udzielenie zamówienia
 • wsparcie analityczne/ na bieżąco monitorujemy zagraniczne rynki zamówień publicznych; pomagamy w wyszukiwaniu interesujących postępowań pod kątem danego klienta

Koszt szkolenia: 102,60 zł netto/ os.; koszt doradztwa: 88,00 zł netto/ h

Aż 70% wartości szkolenia i 80% wartości doradztwa jest dofinansowane ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

UWAGA! Na szkolenie zapraszamy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu całego kraju,
z polskim kapitałem i mające siedzibę w Polsce.

www.zzp.wgpr.pl


WEBINAR

Program szkolenia:

28.04.2020, godz. 9:00 – 14.30

Szkolenie informacyjne z zakresu możliwości udziału polskich przedsiębiorców z sektora MMŚP w rynkach zamówień publicznych Belgii oraz Francji. 

Prowadzący: Radosław Piontek

Szkolenie będzie skupione na praktycznych informacjach i ćwiczeniach – co, jak i kiedy zrobić, aby zdobyć zamówienie w takim zagranicznym przetargu organizowanym przez instytucje w Belgii i we Francji.

 1. Przepisy regulujące udzielanie zamówień publicznych: w Belgii i we Francji (1 godzina szkoleniowa)
  • Korzyści z zagranicznych zamówień publicznych
  • Ustawy dotycząca zamówień publicznych w Belgii i we Francji oraz akty wykonawcze
  • Ogólne zasady udzielania zamówień w Belgii i we Francji
 2. Pozyskiwanie informacji o zamówieniach publicznych (1 godziny szkoleniowej)
  • Gdzie są publikowane ogłoszenia?
  • W jakim terminie są publikowane, czyli ile wykonawca ma czasu na przygotowanie oferty?
  • Co zawiera ogłoszenie?
  • Prezentacja systemu publicprocurement.be
  • Prezentacja systemu marches-publics.gouv.fr
  • Ćwiczenie z wyszukiwania interesujących ogłoszeń w Belgii i we Francji
 3. Przygotowanie oferty (2,5 godziny szkoleniowe)
  • Opis przedmiotu zamówienia – czyli Zakres Zadań
  • Jak czytać Zakres Zadań?
  • Proces podejmowania decyzji o składaniu oferty
  • Złożenie oferty
   • Ogólne informacje na temat formy, miejsca i czasu złożenia
   • Zmiana lub wycofanie oferty
  • Pojęcie oferty częściowej i oferty wariantowej
  • Oferta
   • Proces tworzenia oferty
   • Jakie dokładnie dokumenty składa wykonawca?
   • Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa
   • Dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy/usługi/roboty wymagań zamawiającego
   • Termin związania ofert
   • Wadium/gwarancja
 4. Proces oceny ofert (0,5 godziny szkoleniowej)
   • Otwarcie ofert
   • Kryteria oceny ofert, czyli co zadecyduje o wyborze oferty
   • Weryfikacja dokumentów w toku oceny ofert
   • Ocena treści oferty, wyjaśnienia treści oferty
   • Poprawianie pomyłek
   • Odrzucenie oferty
   • Rozstrzygnięcie postępowania
    • Wybór najkorzystniejszej oferty
    •  Unieważnienie postępowania
 5. Umowy w sprawie zamówienia publicznego (1 godzina szkoleniowa)
  • Ogólne ustawowe zasady zawierania umów
  • Co to są Warunki Generalne i Warunki Szczegółowe?
  • Zabezpieczenie umowy
  • Odwołanie
   • Od czego można się odwołać w zależności od wartości zamówienia
   • Gdzie i jak wnosi się odwołanie
   • W jakim terminie należy wnieść odwołanie
   • Jaka powinna być treść odwołania
   • Przystąpienie do odwołania
   • Odpowiedź zamawiającego na odwołanie

 

Rejestracja

Rejestracja przez email: bbc@belgium.pl

Prices

Participation as Price PLN net
Member 102.60
Non-Member 102.60
Other 102.60

Go back

Platinum Members

Gold Members

Silver Members