Changes to deadlines and rules of PIT settlements in 2020 – Poland – Part II

Next part of the article about the radical changes in PIT settlements in 2020. This time we discussed advance payments for the income tax throughout the tax year and a turbulent issue of the solidarity tribute. It is worth to pay attention to the first point, especially when the taxpayer exceeds the first tax threshold, i.e. earns more than PLN 85 528 per year.

If you want to meet the deadlines for filing annual PIT, you can find the dates in the first part of the article.

Read more: pl.vgd.eu/en/


Zmiany terminów i zasad rozliczania podatków dochodowych od osób fizycznych w 2020 r. – Część II

Kolejna część artykułu dotyczącego radykalnych zmian w rozliczaniu PIT w 2020 roku. Tym razem omawiamy zaliczki na podatek dochodowy w ciągu roku oraz burzliwą kwestię daniny solidarnościowej. Warto zwrócić uwagę na pierwszą kwestię, jeśli podatnik przekracza pierwszy próg podatkowy, tj. jego dochody wynoszą 85 528 zł rocznie.  

Jeśli interesują Państwa terminy składania zeznań rocznych, informacje znajdują się w pierwszej części artykułu.

Czytaj więcej: pl.vgd.eu/

Go back

Platinum Members

Gold Members

Silver Members