WHT in Poland 2020. How to perform due diligence?

From January 1, 2020, taxpayers will be required to collect tax by the payer. It applies to cases when a payment, that is subject to WHT, made in favour of one taxpayer, exceeds PLN 2 million. There have been new procedures introduced. Aside from explaining all steps of them we presented also possibilities to avoid tax collection event after exceeding the above-mentioned amount.

Moreover, in the article you will find answers to following questions:
- What is a "beneficial owner"?
- How to perform due diligence?
- What elements should be included in a certificate of residence?
- When the gross-up clause should be added to a contract with a contractor?

More: https://pl.vgd.eu/en/wht-in-poland-2020-how-to-perform-due-diligence/

-------

Podatek u źródła 2020. Jak zachować należytą staranność?

Od 1 stycznia 2020 roku na podatników nałożono obowiązek poboru podatku przez płatnika. Dotyczy to sytuacji, kiedy płatności na rzecz jednego podatnika, podlegające WHT przekraczają 2 mln zł. Zaczynają obowiązywać nowe procedury. Poza omówieniem poszczególnych etapów prezentujemy możliwości pozwalające na uniknięcie pobierania podatku nawet po przekroczeniu wyżej wymienionej kwoty.

Ponad to w artykule znajdą Państwo odpowiedzi na poniższe pytania:
- Czym jest status "beneficial owner"?
- Jak zachować należytą staranność?
- Jakie elementy powinien zawierać certyfikat rezydencji podatkowej?
- Kiedy należy uwzględnić klauzulę gross-up w umowie z kontrahentem?

Więcej: https://pl.vgd.eu/podatek-u-zrodla-2020-jak-zachowac-nalezyta-starannosc/

Go back

Platinum Members

Gold Members

Silver Members